Obchodní Zástupce pro Jižní Čechy (a část Středoč. a Plzeň.)

Transparentnost je pro nás prioritou a proto Vás tímto chceme informovat o zpracování Vašich osobních údajů, které tvoří nezbytnou součást každého výběrového řízení. Níže naleznete informace o zpracování osobních údajů dle jednotlivých zaměstnavatelů. Prosíme, přečtěte si pečlivě tu část, která se vztahuje k zaměstnavateli, u kterého se ucházíte o Vámi zvolenou pracovní pozici. Zobrazit více

Odesláním tohoto formuláře s Vašimi osobními údaji v rozsahu jména, příjmení, emailu, telefonu a přiloženého životopisu prostřednictvím souboru se společnost:
- UNIPETROL RPA, s.r.o., se sídlem Záluží 1, 436 70 Litvínov, IČO: 275 97 075
- UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o., se sídlem Litvínov - Růžodol 4, 436 70 Litvínov, IČO: 64049701
- UNIPETROL, a.s., se sídlem Milevská 2095/5, 140 00 Praha 4, IČO: 61672190
- PARAMO, a.s., se sídlem Přerovská 560, 530 06 Pardubice, IČO: 48173355
- ORLEN SERWIS S. A., odštěpný závod, se sídlem Neratovice, Práce 657, 277 11, IČO: 28512031
- SPOLANA s.r.o., se sídlem Neratovice, ul. Práce 657, 277 11, IČO: 45147787
- Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s., se sídlem Revoluční 1521/84, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 62243136

stává Správcem Vašich osobních údajů, které budou zpracovávány za účelem výběrového řízení na Vámi zvolenou pracovní pozici a to v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 216/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR“). Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů je čl. 6. odst. 1 písm. b) GDPR neboli zpracování nezbytné pro splnění smlouvy a pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy.
Vaše osobní údaje budeme uchovávat v maximálním bezpečí. Pro zajištění efektivity a kvality využíváme služeb našich partnerů, kteří mohou mít v souvislosti s poskytováním těchto služeb přístup k některým Vašim osobním údajům, avšak pouze v nezbytném rozsahu. Bezpečí Vašich osobních údajů je u našich partnerů zajištěno prostřednictvím jejich smluvních závazků. Výše uvedení Správci (vyjma UNIPETROL RPA, s.r.o.) delegovali výběrová řízení a kompletní poskytování služeb v oblasti lidských zdrojů na zpracovatele, jímž je společnost UNIPETROL RPA, s.r.o., se sídlem Záluží 1, 436 70 Litvínov, IČO: 275 97 075. Informace o zpracování osobních údajů tímto partnerem naleznete na http://www.unipetrolrpa.cz/CS/Stranky/ZASADY-OCHRANY-OSOBNICH-UDAJU.aspx. Osobní údaje, které jsou získány zasláním tohoto formuláře, bude zpracovávat prostřednictvím svých elektronických systémů společnost LMC s.r.o., IČO: 264 41 381, se sídlem Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7. Informace o zpracování osobních údajů tímto partnerem naleznete na https://www.lmc.eu/cs/zasady-ochrany-soukromi/.
V případě, že nebudete vybrán/a na Vámi zvolenou pracovní pozici a neudělil/a jste souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem evidování Vaší osoby u společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o., jako zájemce o jiné vhodné pracovní místo, budou Vaše osobní údaje uchovávány po dobu 6 měsíců od ukončení výběrového řízení na danou pracovní pozici a poté zlikvidovány.
Vaše osobní údaje nebudou předávány do zemí mimo EU, EHP či mezinárodním organizacím a nebudou ani předmětem automatizovaného rozhodování.
V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů (vi) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.
V případě dotazů či nesrovnalostí se zpracováním osobních údajů se na nás můžete kdykoliv obrátit a to prostřednictvím kontaktních údajů Pověřence pro ochranu osobních údajů na emailu osobniudaje@unipetrol.cz.

Osobní údaje
Kontaktní údaje
Komentáře a přílohy
 
 

Značky Skupiny UNIPETROL